Privacy statement

Privacy statement QRtocht.nl

QRtocht.nl verwerkt alleen de hoognodigde persoonsgegevens van haar klanten. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens QRtocht.nl wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt QRtocht.nl (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door gebruikers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website.

Welke (persoons)gegevens verwerkt QRtocht.nl?

Van alle bezoekers en gebruikers:

IP-adres

Apparaatinformatie

Bezoekgedrag

Van alle klanten die een bestelling hebben geplaatst:

E-mailadres

Eventueel: telefoonnummer

Naam

Adres, postcode en woonplaats

Betaalgegevens zoals verstrekt door klant via het betaalsysteem van Mollie B.V.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens?

QRtocht.nl verwerkt persoonsgegevens om haar diensten en producten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op bij het aanmaken van een route, en het plaatsen van een bestelling, zodat we de bestelde producten naar het juiste adres kunnen versturen en de juiste op maat gemaakte route kunnen linken aan deze bestelling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

QRtocht.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens van niet-klanten maximaal 4 weken. Wij bewaren gegevens van klanten (1) totdat de klant een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens heeft gedaan via ons contactformulier of per e-mail, of (2) tot één jaar na het plaatsen van de bestelling.

Delen van persoonsgegevens met derden

QRtocht.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

QRtocht.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, zoals het bepalen van de route voor de QRtocht, en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien je een vraag, verzoek of bezwaar hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens, kan je altijd contact opnemen met ons via info@qrtocht.nl om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat QRtocht.nl niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging

QRtocht.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. QRtocht.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@qrtocht.nl.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@qrtocht.nl.

Wijziging van Privacy Statement

QRtocht.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.